Vindeby Mølles historie Møllen set fra vejen

Der er i tidens løb gjort flere forsøg på at skrive Vindeby Mølles historie. Den bedste beskrivelse er udarbejdet af teamet fra Ravnsborg Lokalhistorisk Arkiv - og præsenteret i foreningens 1. nummer af medlemsbladet "Lokalhistorien". Denne artikel kan også genfindes på Internettet - på Grytners hjemmeside.

Vendepunktet kom da der i 2005 blev gennemført en dendrokronologisk datering (årringsdatering) af de tykke egetræsbjælker i den bærende konstruktion. Disse stammer fra 1824, og sammenholdt med de skriftlige kilder der findes står det nu klart at møllen blev opført her på stedet i 1824 og er den eneste hollandske mølle der har stået her. Dermed blev der gjort op med legender om at møllen oprindelig skulle have stået på Langeland og være flyttet hertil.

Når man vil vide noget om Vindeby Mølle skal man være opmærksom på, at der har været flere forskellige møller nogenlunde på det sted, hvor møllen står i dag, som er det højeste punkt i det - indrømmet - flade landskab. Forgængerne til den nuværende mølle har alle været stubmøller.

Der findes optegnelser om møllere helt tilbage til 13/12-1763 hvor den daværende mølle skiftede ejer og møller - fra Anders Olsen til Peter Beyerholm. Herefter er der lidt spredte informationer - og med sandsynlige huller i rækken af møllere. Den 21/12-1768 hed mølleren Jonas Johansen og 14/12-1780 overtog Peder Jørgensen Tærning møllen efter Niels Clausen. I år 1800 har vi den første brandtaksation - altså en opgørelse i forbindelse med at møllen skulle forsikres for første gang. Endelig har vi en optegnelse fra 1801 hvor mølleren hedder Johan Frantz Broch. Det er i dette tilfælde en folketælling, der også anfører de øvrige personer i husholdningen, idet mølleren meget ofte havde en svend og måske én eller flere andre hjælpere i sin forretning.

Fra og med 1811 har vi mere fast grund under fødderne - og en total liste over møllerne startende med at Niels Poulsen afhænder til Anders Clausen 11/3-1811 der er møller indtil 11/1-1825. I denne periode brænder den nedslidte og praktisk taget værdiløse stubmølle 9/11-1823 hvorefter den nuværende hollandske mølle opføres for forsikringssummen (og brandforsikres i 1824). Et tilfælde af ekstrem overforsikring, som naturligvis vakte mistanker om svindel, men intet kunne bevises, forsikringssummen blev udbetalt og møllen opført. Kort efter - 11/1-1825, endnu før møllens opførelse var afsluttet - solgte Anders Clausen den imidlertid og flyttede fra egnen.

Den fascinerende historie om branden, samt yderligere gennemgang af møllens historie set i lyset af de bevarede dokumenter, er beskrevet af lokalhistorikeren Jens Erik Christiansen på dennes hjemmeside Vindebye Veirmølle.

Køberen af møllen var Niels Raahauge, som i 1845 fik foretaget en ny taksation. Efter hans død i 1856 fortsætter enken Birgith Hansigne Raahauge indtil 20/4-1869, hvor sønnen Ferdinand Raahauge overtager og forbliver møller indtil 10/6-1884. Der er en taksation i 1872 efter at møllen har gennemgået en omfattende istandsættelse.

Herefter bliver Magnus Krogstrup Petersen møller 10/6-1884 - 12/1-1904 hvor sønnerne Peter Carl Krogstrup og Niels Poul Krogstrup overtager møllen et års tid indtil 7/1-1905 hvor Johannes Christian Rasmussen kommer til og forbliver møller indtil 3/8-1938.

Den sidste møller på Vindeby Mølle bliver så Helge Gren. Han var først møllersvend hos J.C. Rasmussen - men overtog d. 3/8-1938 møllen og drev den indtil 1993, idet møllen dog blev overdraget til Vindeby Møllelaug i 1986 til restaurering.

 

Vindeby Mølle

Vindeby Mølle er en såkaldt "Hollandsk Vejrmølle". Denne type møller er karakteriseret ved at når man skal dreje vingerne op imod vinden - så drejer man kun "hatten" med vingerne - og ikke selve møllekroppen - i modsætning til f.eks. stubmøller.

Som dateringen og dokumenterne viser er møllen omkring 198 år gammel.

Den svære konstruktion og den usædvanlige portgennemkørsel i østsiden - helt unik for Vindeby Mølle - skyldes tilstedeværelsen af et såkaldt stampeværk i møllen. Dette har dels forårsaget kraftige vibrationer og dels har optaget pladsen i midten af møllen hvor gennemkørslen ellers normalt findes. Stampeværket har formentlig været anvendt til knusning af dyreknogler til benmel, men var kun i brug de første ca 20 år af møllens tilværelse.

Vindeby Mølle blev fundet bevaringsværdig og fredet i 1959 - men først i 1989 kom der gang i restaureringsarbejdet, som stod på i 10 år og 25. april 1998 (gen-)indviedes Vindeby Mølle som en fuldt funktionsdygtig mølle.

Der er bevaret så meget som muligt af de gamle tømmer konstruktioner og kun møllehatten, vingerne, omgangen og yderbeklædningen er nykonstrueret udfra de originale forlæg.

Vindeby Mølle har altid stået som et vartegn for egnen, som et minde om landsdelens historie og som et vidnesbyrd om de tekniske bedrifter tilbage i tiden.