GAMLE NYHEDER

FRA VINDEBY MØLLELAUG

 

Formandens årsberetning for sæsonerne: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016.

 

SÆSON 1999

BESTYRELSEN

Ina Juul flyttede i efteråret til Næstvedkanten, og selvom hun kun havde været med i bestyrelsen et halvt års tid, havde hun allerede inden sin indvælgelse hjulpet til ved mange af Møllens arrangementer. Tak for din indsats og held og lykke i "det sjællandske".

Vores 1. suppleant var Kaj Hovmand som pga af meget andet arbejde takkede nej. Dermed indtrådte 2. suppleanten Hans Peter Jørgensen som nyt bestyrelsesmedlem. Han vil også være kendt som et skattet medlem af møllepassergruppen. Velkommen.

MØLLETUR SEPT 1999

Turen var vel tilrettelagt af Bernt Nielsen (som også kørte bussen fra Kruse) og Kjeld Sørensen. Opsamling i Paradiset (anlæget ved Vindeby Kirke) og direkte til Østofte Stubmølle hvor Møllelauget, anført af Stig Erskov, viste og fortalte om møllens spændende historie og funktion. Møllelauget har god stab, og via en tildelt arv er deres økonomi sund. Vi fik flere gode ideer angående salg af diverse artikler, entre/entre-ikke m.m. med hjem. Og inden vi kørte videre bød Østofte Møllelaug på en forfriskning. TAK til Lauget og dets medlemmer for en god oplevelse.

I strålende vejr luskede vi rundt på små lollandske veje og endte såmænd i Bandholm og steg på Veteranbanen. Lokomotivet og vognene skinnede af velholdthed og mange af os genoplevede fordums tiders togrejser med lyde, lugt og tekniske finurligheder.

På Maribo Station steg vi på bussen og kørte til Frilandsmuseet i Maribo. Vi havde fået lov til at spise vores mad i skolestuen, men vejret var forrygende dejligt, så vi fik lov at bære stole og borde ud på plænen, hvorfra vi kunne se de gamle smukke bygninger og nyde den helt enestående udsigt udover Maribo-søerne.

Efter frokosten gik vi rundt på museet ca 1½ times tid. Det var lidt forstemmende at se Fejøs gamle stubmølle så udpint. Museumslederen var jo udmærket klar over "forfaldet", men de tildelte midler dækker næppe de opgaver museet er pålagt. Som sådan er møllen ikke truet, men trænger absolut til en ganske kærlig hånd.

Hjemturen til Paradiset gik over lollandske småveje i adstadigt tempo.

Dejlig dag. TAK til Bernt Nielsen og Kjeld Sørensen.

JULEMARKED

Møllelauget afholdt et Julemarked, hvor der blev solgt juletræer, æbler, klejner, æbleskiver gløg m.m., samt handlet i diverse boder. Som første gangs foreteelse var vi naturligvis spændte på, om der overhovedet dukkede andre op end blot den nærmeste kreds. Tilstrømningen var imponerende og købelysten stor. Vores overskud blev på ca 4500, og vi er naturligvis MEGET glade for opbakningen.

Formanden skal hermed TAKKE alle de frivillige hjælpere, som lagde grunden til det gode resultat. Vi prøver igen i 2000.

MØLLENS ÅBNINGSTIDER

1999 var vores første egentlige sæson, hvor vi kunne fremvise møllen. Planen var at prøve os frem i en 3-års periode og så lægge en fast plan. Via tilbagemeldinger fra kustoder og møllepassere, er der kun ringe besøg uden for skoleferien. Til gengæld er de hyppigst sidst på dagen og først på aftenen. Derfor har vi på et stormøde 11/2 besluttet at fortsætte med 2 ugentlige åbningsdage fra Mølledagen 18/6 til midt i august.

MØLLEPASSERGRUPPEN

I 1999 havde møllepasserne flere tidskrævende opgaver: Toilet, smørelse på møllekrop, omgang og mange andre arbejdsopgaver.

År 2000 byder også på et par store opgaver: Vinger SKAL smøres, hue måske og i hvert fald SKAL udbygningens tag ordnes. Vand trænger ind mange steder og vi er allerede i gang med at indhente tilbud. Døre og rækværk skal males og der er 20-30 småting oveni. Men de haster nu ikke lige meget alle sammen. Så vi skal nok få tiden til at gå.

INTERNET

Der står en MEGET LÆSEVÆRDIG artikel om Vindeby Mølle på Købelev Lokalarkiv´s hjemmeside.

Bestyrelsen overvejer at lave hjemmeside om Vindeby Mølle med åbningstider m.m. Måske med link til ovennævnte artikel.

 

SÆSON 2000

GENERALFORSAMLINGEN 24/3 2000 blev hurtigt afviklet. Formandens beretning var identisk med Nyhedsbrev forår 2000 og da kassereren kunne fremlægge et overskud på 5.200 (formue 46.800) på trods af indretning af toilet gik man hurtigt videre til valg af medlemmer til bestyrelsen mv. Gunnar Nielsen som havde siddet i bestyrelsen 3 år (og som suppleant i adskillige år) havde forinden meddelt, at han ønskede at stoppe. Møllelauget vil hermed takke for helhjertet indsats for Vindeby Møllelaug igennem årene. Peder Krog blev valgt i stedet og de 2 nye suppleanter hedder Cacilda Hall-Andersen og Solveig Rahbæk. Øvrige blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: Formand L R Mortensen. Næstformand Steffen Holst. Kasserer Lars Hansen Sekretær Bjarne Gren. Benny Mortensen. Peder Krog. Hans Peter Jørgensen. Revisorer er Ronald Peitersen og Jens Sten Jensen. Suppleant Bernt Nielsen. Repræsentanter til Vindeby Mølles Venner: L R Mortensen, Bjarne Gren og Bent Munk Olsen.

Gennem ca. 10 år har Helmuth Petersen, Aktive Seniorborgere Nakskov været koordinator for kustoderne som har vist møllen frem om sommeren. Han ønskede at stoppe og herfra Lauget skal lyde den hjerteligste tak for den store indsats (og 2 flasker rødvin er fremsendt). Petersen har håndplukket Preben Elley til at overtage jobbet og da vi kender hans kvaliteter kunne vi ikke ønske os nogen bedre. Hjertelig velkommen og vi håber på mange gode samarbejdsår. Derefter blev den medbragte mad sat på fællesbuffet og der blev spist og snakket til langt ud på aftenen.

DANMARKS MØLLEDAG 18/6 2000

Solskin, fin vind og ca 300 mennesker så møllen køre og vi fik malet ca 200 kg hvede. Udstilling af gamle traktorer fra Finn Bay Poulsen, K E Mikkelsen og Bent Jørgensen blev med rette beundret. Kværne blev udstillet og en blev trukket af lille gammel petroleums motor fra Jim Jensen. Smededene fra "Den Gamle Smedie" i Nakskov underholdt ved esse og ambolt. Der var gratis pølser og snobrød til børnene og i Klejnevrideriet blev der solgt nybagte æbleskiver, øl, vand, m.m. Kl. ca. 13 indtog vi fælles frokost i det fri og stemningen var løftet og festlig.

MØLLETUREN 2/9 2000 var planlagt til Langeland men måtte aflyses få dage forinden. I stedet kørte vi til Kettinge Mølle hvor vi blev godt modtaget, vist rundt og fik skitseret fremtidsplanerne. Erfaringerne fra Vindeby Mølle viser at det tager lang tid at få gennemført restaureringen, men også at det kan lade sig gøre. Held og lykke i årene fremover og tak for den fine modtagelse.

Derefter hen til Kettinge Kirke med dens mange spændende kalkmalerier. Tilbageturen over det sydlige Lolland endte i Formandindens sommerhus i Kramnitze, hvor vi indtog herlig frokost både inden- og udendørs, vejret var fint og stemningen fortrinlig. Undervejs øste Formanden af sit lokalhistoriske kendskab og ganske mange indfødte fik nye ting at vide. Dejlig vellykket tur.

Turen i 2001 går til Langeland og BLIVER gennemført.

JULEMARKEDET 10/12 2000

Mildt vejr men ingen sne. Men sikke en succes. Ca 450 menneske besøgte os, købte juletræer, æbleskiver, gløgg, kaffe, klejner, øl, fuglefrø og mange andre rare ting fra de 7 boder. Svendsen, Vindby stillede op med hest og vogn og kørte gratis børn og glade sjæle rundt. Samtidig var møllenissen dukket op og gik rundt med slik til børnene og overraskede både voksne og børn de underligste steder. Stor succes. Nissen (Jørn Kristiansen, Nakskov) kommer igen i 2001. I Klejnevrideriet svedte stabscheferne tran under belastningen og stabscheferne i Mølleboden fik udsolgt. Hjertelig tak for den store indsats. Stadeholderne kommer alle igen til næste år og der er allerede en på venteliste.

FREMVISNING AF MØLLEN 2000

Kustoderne kunne samstemmende fortælle om få fremmødte på de almindelige hverdage. Derimod var der stor tilstrømning på søndage hvor vi kørte med møllen (hvis vejret artede sig). Vi har i stigende omfang haft besøg af større og mindre grupper efter aftale. Folk har mulighed for at indtage mad i sidebygningen, eller udenfor, hvis vejret er godt. Netop særarrangementer var en af de strenge vi ønskede at spille på. I sæson 2001 vil møllen være åben på onsdage og køre om søndagen i højsæsonen.

GAVER

Møllelauget har fået en stor gave fra USA: 500 dollars!!!

En søster til Møller Gren giftede sig, fik 2 døtre og emigrerede til Canada, den ene bor nu i USA. Sidstnævnte familie har betænkt Vindeby Mølle med dette store beløb. Der er opsat messingskilt på "sponsortavlen" med navnene på forældrene: Ketty og Niels Siggaard.

Møllen har også fået mange "ting og sager" fra møllepasserne og andre glade givere såsom stikkontakter, armaturer, kraftudtag, donkraft, poser, håndsprøjte, tømning af toilettank o.m.m.m. Altsammen tilsyneladende små ting, men i indkøb ville det koste MANGE penge. MANGE TAK for store og små bidrag.

MØLLEPASSERNE har også i år taget en gevaldig tørn:

Hatten er blevet smurt og vi fik en lift fra Tom Larsen, Rudbjerg til en meget billig pris. Det tog en fuld arbejdsdag og heldigvis var vejret godt.

Sidebygningens gamle tagpap blev forbehandlet og nyt påbrændt. Meget flot men desværre må der være læk et eller andet sted for det regner igen ind (mindre godt nok, men ærgerligt). I haven er der blevet gravet bænk ned mod vest og det er en fin hyggekrog. Derudover naturligvis utallige små og mindre reparationer, rengøring, smøringer osv.

Selvom der var optræk til storme i både 1. og 4. kvartal fik vi ingen skader og møllepasserne er også omhyggelige med at stormsikre. Som noget helt naturligt drejer vi vingerne 1/4 omgang og krøjer hatten en ring hver 14. dag. Vigtigt for at forhindre ubalance og råd i vinger. En del møller udenom i landet bliver forsømt på dette punkt.

Benny Mortensen og Peder Krog var til efterårsmøde i "Møllepuljen". Det blev holdt hos vores møllebygger John Jensen i Hønsinge (Nyk Sj-kanten). Møllepuljen er fælles forum for håndværkere, museumsfolk og mølleinteresserede. De havde en god og lærerig dag.

Møllepasserne bruger vederlagsfrit mange fritidstimer for Møllen og Møllelauget. Det er en stor arbejdsindsats I yder. UVURDERLIG! TAK.

PLANER FOR 2001

Ja, tagpappet på sidebygningen skal gås efter og repareres. Der trænger vand ind ved omgangens bærebjælker og vingerne skal smøres. Omgangens rækværk, vinduer og døre skal males. El installationer skal ændres og vi har fået gamle "tidssvarende" kontakter og lampesteder. Og dertil også mange småønsker som indeholdes på "Formandens huskeliste".

Brochuren til uddeling er omskrevet og skal oversættes til engelsk og tysk. Helmuth Petersen har oversat den til tysk. Vi savner en god "englænder"!!!!

Vores annonce i Turistavisen har sammen med den meget flotte omtale og foto i den redationelle tekst været en GOD investering jævnfør de mange positive tilbagemeldinger. Skal absolut fortsætte.

NYE FOLK

Tre solide folk har meldt sig i kustodekredsen, nemlig Bjarne Hansen og Jens Sten Jensen, begge Købelev, samt Leif Eriksen, Nakskov.

Møllepasserne bliver forøget med Verner Olesen, Nakskov, der i 20 år har arbejdet med moderne vindkraft og stammer fra møllerslægt, og Poul Erik Larsen, Nakskov, som arbejder i DLG med Korn, frø og foderstoffer.

Velkommen og vi glæder os til at se jer i kredsen.

 

SÆSON 2001

GENERALFORSAMLING

Justering af Vedtægter svarende til den ny overenskomst mellem Møllelauget og familien Gren blev vedtaget. Regnskabet viste overskud på 16.500, omsætning i alt ca. 32.500 og beholdning på 63.000. Særdeles flot. Stor tilfredshed og genvalg i alle udvalg. Derefter fællesbuffet med et mylder af spændende retter, brød m.m.

Vestlollands Trælasthandel v. Keld Andersen havde givet elektrisk listesav og omsætningen i lodderne var forrygende. Dejlig aften, god stemning og mellem os sagt: Det kan varmt anbefales!

MØLLEDAGEN 17/6

Flot sol og ringe vind. 3-400 besøgende kunne opleve Nakskov Garden spille. Var sponsoreret af Vindeby Kirkes menighedsråd og gav en flot start.

Veterantraktorer, en fin gl. sportsvogn, kørsel med hestevogn. Smedene arbejdede og gav opvisning, møllen kørte lidt (blev løbet med mere) og Klejnevrideriet arbejdede på højtryk. 3 kværne blev drevet af henholdsvis traktor, benzinmotor og gammel elmotor.

Ca. 125 spiste frokost udendørs og sikke en stemning.

Og vi havde fint besøg fra USA og Canada: Slægtninge til Møller Gren genså og genoplevede barndomsminder så ikke et øje var tørt. Familien Sindberg donerede 500 US$ svarende til 4.200 Kr. TAK. Sponsorplade er opsat på væggen til kontoret.

En "ukendt" men dog ret godt kendt person har skænket lysstofrør og armaturer der ved salg indbringer 1100 Kr. Er øremærket til bænke og nu skal de så blot laves. TAK.

FREMVISNING

Med fremvisning onsdage og køredage på søndage i turistsæsonen kan vi dække behovet. Derudover dukker nogle op når møllepasserne tilser møllen og vi har også haft fremvisninger uden for egentlig åbningstid. Alt i alt tilfredsstillende når vi tager i betragtning at vi ligger udenfor det egentlige turistområde.

Møllen har fået en hånddreven korn/frørenser fra Juul i Vesterborg. Den stod på loftet og vi måtte tage gavlvinduet og gavlpladerne ud inden vi kunne sætte den ned på lastbilen.

Fra B. Mortensen, Blans er kommet en ca. 60 år gammel kværn med elmotor i motorkasse. Desuden gammelt redskab til at tærske langhalm og en pulverspreder med betegnelsen "Mestermand". Drivmidlet var udstødningsgassen fra traktor eller bil.

MØLLETUREN 9/9 gik til Langeland hvor Tranekær Slotsmølle var hovedbegivenheden: Møllen er særdeles spændende med meget maskineri og træk af mange ombygninger indvendig. Men vi følte os ikke velkomne: Vi havde i forvejen anmeldt ankomst med omhyggelig besked om at vi kom fra et møllelaug fra en fredet mølle. Modtagelsen bestod i "bod" på 500 kr. oveni den almindelige entre fordi møllen skulle åbnes en time før planlagt. Og ingen ville vise rundt eller fortælle!!! Det var lidt surt.

Derefter i silende regn til Skovsgaard. Vejret var elendigt og vi kunne ikke spise udendørs. Bestyreren var meget hjælpsom: Jagtstuen blev åbnet og mange stuvet ind. Nogle spiste i minibussen og andre på paller i halmladen. Jo, det var ganske festligt og bliver ikke glemt foreløbig.

Scanlines sponsorerede færgebilletterne og dermed blev turen meget billig.

JULEMARKED 9/12

En forrygende dag. Stille vejr, mildt. Vi gætter på 600 gæster. Stabscheferne i Klejnevrideriet svedte tran i stive 6 timer. Nye forsyninger blev hentet kl. 13. Fin omsætning i boderne, alle glade og stemningen ubeskrivelig dejlig. Møllenissen havde taget konen med og åbnet for nisseværkstedet hvor der blev solgt ca. 124 nisser lavet af birkegrene/stammer. Svendsens hest var syg og meldte afbud. Vi havde ellers fundet en fin gammel kane som stod i gennemkørslen og ventede på hesten (eller rensdyrene?). Måske var det godt at sneen manglede for den var lidt skrøbelig. Overskud ca. 9.250 kr.

Kæmpearbejde udført af Stabschefer og Møllepassere.

 

SÆSON 2002

GENERALFORSAMLINGEN afholdtes i vanlig festlig stemning. Ikke mindst pga af årets fine overskud på ca 27.000 kr. Genvalg på alle pladser og det efterfølgende overdådige bord med myriader af spændende retter skabte løst snakketøj og ungdommelige farver. Og lodderne med mange fine præmier svandt lynhurtigt. Dejlig aften, mød trygt op.

MØLLEDAGEN 16 JUNI i fineste vejr. Møllen kørte i flere omgange i den friske vind. Smedene underholdte og tvang jernet i de særeste former. Forkosten i det fri lige så festlig som den nu kan blive når det ikke regner. Flere gamle traktorer var udstillet og et fint gammelt og funktionsdueligt tærskeværk tærskede ca 15 kg havre, fint renset. Børneloppemarkedet afholdtes 1. gang og det var vist ikke så ringe. Næste år skal boderne ud på græsset mod udstillingsarealet. Pølseboden er STOR succes. Voksne skal betale 10 (15??) kr pr styk. Og vi savnede hesten. Forhåbentlig kan vi få ny drosche i '03.

KATASTROFEN OG MIRAKLET 20/6.

Lige over middag drev en tordenbyge over Nordvestlolland og i følge Meterologisk Institut måltes 3 lyn: 1. tog telefonsystemet, 2. tog elsystemet og 3. tog vores vinge. Lynet er gået ind i øverste vingespids, ned igennem vingebjælken, ud lige før akslen, ind i elinstallationen på Hatteloftet, nedad til Undermøllen og springer dér over i vandledningen og videre ned i jorden. Mirakuløst brændte møllen ikke!!! Måske husker I omtalen af vores forsikringsproblemer. Netop 1/6 havde Købstædernes Forsikring overtaget ansvaret. Polisen var end ikke skrevet!! Carsten Rajczik, Nykøbing F har lavet fint arbejde og vi er behandlet fint. Elinstallationen er lavet af Palle Hansen (5.000). Vingen er opmålt og nedtaget af Møllebygger Jensen (25.000) og just her i januar '03 har jeg fået (og videresendt) overslag til ny vinge incl opsætning (215.000). Vi har en selvrisiko på 2350 kr. Så vi klager ikke.

Mens Jensen nu alligevel var på møllen blev den gennemgået. Noget chokerende fandt vi at de 2 bjælkeender som bærer vindbjørnen (bærer hovedlejet med tryk på omkring 3½ T) og forreste krøjebjælke var slemt medtaget af gammelt råd og orm. Set i bagklogskabens irriterende spejl burde det naturligvis være lavet under restaureringen. Reparationen er udført med armeret (glasfiber) polyester kaldet System Beta (Søren Vensild, Skjulhøj Allé 39, 2720 Vanløse 38 71 31 33, fax 38 71 00 36) som er ideelt hertil, meget holdbart og MEGET stærkt. Tre dages professionelt arbejde, 25.000. Vi er godt tilfredse men Kassereren er lidt stille for tiden. Vi har midlerne og de skal netop bruges til disse vedligeholdelser og reparationer. Egentlig har vi vist sparet mange penge.

Jeg håber, men tror ikke, at vi får vingen til sæson 2003. Møllebyggeren har travlt.

FREMVISNING er trods manglende mulighed for at køre med møllen ikke gået dårligt men måske nok lidt mere mat. Vi har planer om at intensivere markedsføringen. Møllebrochuren er oversat til tysk af Karla Müller og Per Møller Jensen (som tidligere har oversat til engelsk), TAK. Kustoderne takkes for hjælp til rundvisningen. På sidste fremvisningsdag sluttede vi med lidt mundgodt og vand m.m. Ret festligt, gentages.

Flere af Møllepasserne har haft rundvisning af større eller mindre selskaber.

MØLLETUREN 7/9. Bernt Nielsen kørte bussen og turen gik til Torkildstrup Stubmølle på Falster, Torkildstrup Kirke, nogle tog til Blomstergården i Vejringe, andre til Traktormuseet hvor Knud Mikkelsen fra Utterslev demonstrerede sin omfattende viden om gamle traktorer, var fortrinlig guide, TAK. Alle spiste frokost i Sommers fantastiske have i Byskov og alle var hjemme kl 17, glade og mætte. Også af indtryk. Tak til turledelsen.

JULEMARKEDET 8/12.

Vinden lagde sig heldigvis. Om lørdagen riggede vi til og var nær omkommet af kulde. Men Julemarkedet gik fortrinligt. Boderne velbesøgte og stabscheferne knoklede i Klejnevrideriet. Folk blev skrevet op og måtte vente, men alt med fint humør. Kim og Mette, (de unge på Sejerlund) kom kørende med hest og vogn. Gav flere ture til glade børn. Nissen og Konen var ikke helt færdige med at male trænisser, så nogle af børnene fik lov at lave deres helt egne nisser. Overskudet omkring 10.500!

VEDLIGEHOLDELSE

Rækværk malet, vinger smurt, algebegroning fjernet og 4 sider smurt. Gennemkørslen smurt og sidebygningen kalket.

 

SÆSON 2003

GENERALFORSAMLINGEN var et tilløbsstykke! Formanden havde et langt indlæg så den tog i år tæt på 30 min. Årsagen var omtale af lynskaden på vingen og reparationen af vindbjørnen med epoxy. Stemningen var fin trods et underskud på ca 9.000. Det er godt at vi har penge til at afholde sådanne udgifter. Mange møllelaug skranter fælt.

FREMVISNINGEN af møllen er egentlig gået godt selvom vi savnede at kunne køre med møllen. Der har været separate omvisninger for nogle skoleklasser m.m.

MØLLETUREN gik til Falster hvor vi dog først så på truede danske husdyrracer i Erikstrup ved Østofte. Dernæst til Bøtø Pumpestation hvor dampen var sat op og den gamle dampmaskine kørte. Dernæst til Stovby mølle hvor vi spiste frokost. Fin tur.

JULEMARKEDET var igen et trækplaster. Tilstrømningen var mere jævn, men stabscheferne knoklede fra 8.30 til 16.00 for at kunne klare efterspørgslen. Overskuddet var ca 10.000. Så vi fortsætter selvfølgelig selvom det er hårdt arbejde for både møllepassere og stabschefer.

VEDLIGEHOLDELSE fortsætter efter smøreplanen og vinduerne har fået fin hvid maling.

Møllebygger Jensen fik lavet vingen færdig og 12/8 blev den sat op. Vejret var strålende og arbejdet forløb gnidningsløst. Vi er selvfølgelig meget glade for vingen, men undrer os over at smiget på hækværket er anderledes end på den gamle vinge (se selv efter) så Jensen kommer nok til at høre for det i årene fremover!!

Forsikringen har dækket skaden på ca 280.000 fraset vores selvrisiko på ca 3500. Vi har vitterligt været heldige.

REPARATIONER Her har vi kun et enkelt hængeparti tilbage: Af en på Lolland beliggende stålindustri har vi fået udskåret 2 solide stålklodser som snarest bliver indleveret til Nakskov Tekniske Skole, hvor dygtige folk vil lave nøjagtig kopi ved at fræse de forskellige detaljer ud. Dernæst skal vi selv svejse slidlag på langjernets gaffel og så kan den lille kværn også køre. OG hvis ellers Gren og Formanden kunne få taget sig sammen til at udbedre skudet på valsen, kunne den såmænd OGSÅ køre!!!

FORSIKRINGEN i Købstædernes Forsikring er varslet forhøjet til 10.500!! Altså en fordobling. Vi var forberedt på at vores forsikring ligesom alle andre måtte stige, men en fordobling er meget. Vores forsikringsmægler Preben Jørgensen har allerede skrevet til os og prøver om vi kan få samme dækning billigere andre steder.

REGNSKABET viser et fint overskud på 18.000 trods en lidt stille sæson. Vi kan alle være tilfredse og med ca 100.000 på Sparekassebogen står Møllelauget godt rustet til diverse småskader, reparationer og nyanskaffelser.

MØLLEPASSERNE forøges. Ole og Anny Frederiksen har meldt sig under fanerne og ligeledes har jeg endelig fået indfanget Bjarne Kristensen (Irene Jørgensens bror) i gruppen. Han har alligevel altid hjulpet til på de store dage. Karina Mikkelsen (datter af Knud Erik Mikkelsen) har tilbudt at hjælpe i Folkekøkkenet.

Hjertelig Velkommen.

(Endnu een er i kikkerten, men han er stadig arbejdsramt (i Københavnsområdet) indtil sommer 2004).

Peter og Lis Bigum er flyttet til Nyborg. Men det forhindrer dem ikke i at møde op til de store arrangementer (hvis Formanden ellers kan lade være med at ændre datoerne).

Så den kommende sæson tegner godt.

Anne Marie Kok døde pludseligt i forsommeren. Hun og Per Kok har skrevet vores gode møllepassersang. Hun var et dejligt menneske som vi kommer til at savne.

 

SÆSON 2004

I året 2004 kunne vi igen KØRE MED MØLLEN! Den nye vinge var opsat i August året før og havde kun snurret nogle få omgange. Så vi var spændte da vi skulle køre første gang. For tiden har vi kun den store kværn. Den kræver stor kraft og alle sejl skal sættes til. Og vinden skal være ganske kraftig, men så kan vi også male korn skal jeg love for.

Den lille kværn forventes klar til sommeren 2005. Måske husker I at kloen var gået i stykker og da vi skilte kværnen ad, fandt vi flere defekter. Verner Olesen har lavet en meget detaljeret gennemgang som grundlag for reparationen og gaflen er nu svejset og rettet til. Nu skal kloen så drejes hos Remming, Nakskov.

Når vi får den lille kværn kan vi også køre i svagere vind. Og så mangler vi jo at lave valsen. Det er godt at have noget at se hen til.

FORSIKRINGEN betalte for vingen og satte efterfølgende præmien op til 11.000 årligt. Måske ikke uventet, men beløbet kan vi ikke magte med den relativt beskedne omsætning vi har. Vi skal derfor genforhandle til foråret og jeg gætter på at vi forhøjer selvrisikoen til et beløb så vores årlige præmie igen bliver omkring 5.000. Vi får se.

VEDLIGEHOLDELSE skal der til: Der skal smøres, drypnæser skal udskiftes, lemmen i hatten repareres (den blæste ned i en storm) og flere andre småting. JOHN JENSEN, VINDEBY har skåret og foræret fine lærkeplanker til omgangen. Vi skal til gengæld ud at købe høvlede planker og brædder til de andre reparationer. Men det klares nok.

FREMVISNING af møllen har været fin med gæster fra mange lande. Både kustoder og møllepassere har haft gode oplevelser og jeg håber at det fine samarbejde med seniorborgerne fortsætter.

MØLLEDAGEN i juni havde drilagtigt vejr, blæsevejr og småregn. I samarbejde med Vindeby menighedsråd holdtes en udendørs andagt med omkring 70 deltagere. Og elever fra Nakskov Musikskole spillede 3 stykker. Fint og stemningsfuldt. Vandrelauget "Fodslaw" havde udgangspunkt for flere vandreture i omgivelserne. Besøget var ganske godt og mange udstillere havde traktorer, redskaber og m.m. med. Der blev udvekslet mange underfundigheder og fif i løbet af dagen. Der var godt salg fra Folkekøkkenet og den traditionsrige frokost holdtes indendøre. Vi sad tæt, men det var hyggeligt.

AFRIGNING skete i september og planen var at det skulle ende med en uforpligtende frokost med medbragt mad når møllepasserne havde afrigget. Der kom ikke så mange - måske fordi det var første gang, men hyggen var gevaldig. Så vi gentager i 2005.

JULEMARKEDET var traditionen tro, og med hygge på alle lofter og flot udvalg i de mange boder garanterede succesen. I køkkenet svedte stabscheferne med æbleskiver, klejner, gløgg m.m. Overskudet 9.700! Og til næste år garanterer møllenissen at der igen er birkenisser! Og flere kryddersnapser!!

LOGBOGEN er en guldgrube af bemærkninger og spøjse finurligheder. Møllepassere, kustoder og andet godtfolk kan skrive og dermed sikre kontinuiteten i vedligeholdelse, reparationsforløb, aftaler og m.m. Mange har skrevet og jeg beder Jer: FORTSÆT! Det er vigtigt og underholdende.

LANDBRUGSHISTORISK UDVALG gav en på opleveren i august måned. Møllelauget har fået en fin selvbinder fra Pilehavegård (syd for Dannemare) i fast udlån fra Christianssæde Landbrugsmuseum. Traktortrukket. Steffen Holst havde et stykke hvede ved siden af møllen og vi lavede 300 neg som samme dag blev sat på H. P. Jørgensens loft. Formanden gravede sin gamle viden frem om at sætte læsset uden at hjørner faldt af.

KASSEREREN afleverer igen et fint afstemt regnskab. Han har i mange år gjort det så godt, at andre har fået øje på ham. Han stopper hos os og overtager kassen i Nakskov Svømmeklub som har hårdt brug for ham. TAK og held og lykke til Nakskovfolkene. Hansen fortsætter som møllepasser - MANGE TAK.

WEBMASTEREN Hr Per Møller Jensen har lavet en forbilledlig hjemmeside for møllen: www.vindebymolle.dk er FREMRAGENDE. Og så er han faktisk også blevet udlært som MØLLEPASSER i 2004. Dejligt at have så talentfulde folk i klanen.

TAK FOR JERES STØTTE TIL VINDEBY MØLLE

 

SÆSON 2005

Årets gang på Vindeby Mølle 2005 ligner såmænd 2004. Det er naturligvis IKKE ensbetydende med at det er kedeligt!!! Møllepassere, stabschefer og andet godtfolk hygger sig mange timer på Møllen.

GENERALFORSAMLINGEN holdes dog i Gymnastikhuset oppe i byen og varede i 2005 vist ca 18 min. Formandens indlæg tog længst tid. Og den nyvalgte kasserer Kim Zarp mødte slet ikke op. Forfaldet var varslet og godtaget. Den efterfølgende fællesspisning udviklede sig til en ganske gemytlig affære.

MØLLEDAGEN 3. søndag i juni holdtes i flot vejr og var en stor succes: Folkekøkkenets stabschefer knoklede, pølser blev ristet og der var godt salg i drikkevarer. Vindeby Menighedsråd og præsten lavede kort friluftsgudstjeneste 10.30 og havde fået elever fra Nakskov Musikskole til at underholde. Flot og imponerende. Ca 140 hørte på. Møllen kunne dog ikke køre uden vind, men der var til gengæld gang i tærskeværket og traktorerne ude i den landbrugshistoriske afdeling. Mange flotte og sjældne traktorer var udstillet. Børnene fik ture i hestevognen ført af Boye Winther.

FREMVISNING: Lidt færre besøgende end foregående år. En afmatning som gik igen andre steder.

REPARATIONER. Kloen og gaflen blev færdiggjort af Verner Olesen. Den lille kværn er nu duelig og har kørt upåklageligt flere gange i sommer.

VEDLIGEHOLDELSE. 2005 var store-smøre-år. Hat, skrog, vinger og omgang blev smurt. Det meste udført i august og september, og møllen står flot.

HISTORIE: Møllelauget fik 5.000 kr fra Torben Larsens Fond til dendrokronologisk aldersbestemmelse af Møllen. Orla Hylleberg Eriksen og Niels Bonde fra nationalmuseet beundrede møllen og udhentede ca 15 boreprøver. Hver boreprøve koster ca 1.500 kr og resultatet forelå lige før jul. Egetræet er fældet ca 1825 og møllen er så bygget i årene efter - men ingen ved præcist hvornår. Faktum er, at den mølle som Clausen flyttede fra Langeland til Vindeby ca 1810-15 er IKKE den nuværende mølle. Den er formentlig kommet omkring 1870 - men hvorfra ved ingen endnu. Arkivarerne fra Ravnsborg Lokalhistoriske Arkiv havde i deres fornemme gennemgang af møllens historie rejst tvivl om det var samme mølle som var takseret i 1825 og 1890 (begge ca-årstal). Med dateringen af vores mølle ved vi, at der er tale om 2 forskellige møller. Så nu skal historien skrives om igen!! Hermed mange TAK til Torben Larsens Fond.

Hele rapporten han læses på nettet. Vores fortrinlige webmaster har lavet et link til Nationalmuseets hjemmeside på www.vindebymolle.dk. Hvis I ikke allerede har klikket jer ind på vores hjemmeside -- SÅ GØR DET NU: Den er SÅ flot og velfungerende!

JULEMARKED. Møllen danner spændende og nærmest romantisk ramme omkring juleforberedelser (hvis det ikke er alt for koldt og surt). Flot besøgstal og alle glade.

Folkekøkkenet havde igen en hektisk dag med stor omsætning. Birkenisserne og kryddersnapsene var udsolgt til middag!!! Nisserne er også i sammenligning med andres produktioner i særklasse. Ansigterne er smittende glade. Og brændevin gør folk glade, så det passer fint sammen.

FUGLELIV. De s..... på vores fine Mølle. Først var det de evigt ynglende ringduer, men nu er det en tårnfalk som holder til på krøjekransen. Så nu må den gerne!

 

SÆSON 2006

Møllen har i 2006 været forskånet for uheld og ulykker. Når der lige fraregnes et mindre uheld med et par flagstænger som i forbindelse med krøjning blev noget beskadiget. Gerningsmændene er vistnok kendte i inderkredsen. Stængerne er repareret og flagknopperne nylavede og nymalede.

MØLLEDAGEN gik godt, som sædvanlig kunne man sige. Tærskeværket kørte fint. Møllen knap så godt pga vindmangel, smedene slog på jernet og præsten fra Vindeby holdt en fin lille gudstjeneste hvor musikken kom fra Ravnsborg Musikskole. Fodslaw havde ture med afsæt fra Møllen. Traktorerne og de gamle maskiner var nypolerede og skinnede op kap med solen. Og Jørgensens husgeråd blev beundret. Besøgstallet var absolut tilfredsstillende.

MØLLETUREN i september blev genoplivet og gik til Fejø hvor Preben Post viste rundt. Det går fremad med møllen, langsomt men sikkert. Vi besøgte også et par æblerier som eksperimenterer med cider, most og andet inden for spisefrugt. Derudover så vi lokalarkivet og den gamle smedie. Frokost i skolens aula i fin stemning. God tur med ca 30 deltagere.

JULEMARKEDET er årets store indtægt. Besøgstallet var efter manges vurdering mindre, men omsætningen var en smule øget. Det er vitterligt hårdt - ligesom mølledagen - men folk er glade og jeg tror, at mange kommer igen, primært pga den gode stemning. Og de rimelige priser.

FREMVISNINGERNE har alt i alt haft færre gæster. Til gengæld har der været lidt flere "private" fremvisninger hvor gæsterne har betalt pænt.

VEDLIGEHOLDELSE af møllen følger en plan - som af og til ikke holder. Imidlertid er grundvedligeholdelsen i orden så smøreriet af omgang og rækværk blev udskudt til forår 2007. H P Jørgensen er smørechef.

Men Kalkemanden hvidter så det er en fryd for øjet.

Så alt i alt et godt og uproblematisk år.

 

SÆSON 2007

Beretningen for 2007, udover en enkelt nyhed, ligner de foregående par år:

Vellykket GENERALFORSAMLING, kort procedure, godt regnskab, genvalg og hurtigt til maden.

Vellykket MØLLEDAG med musikkorps, godt vejr, gudstjeneste, dampmaskine, traktorer, maskiner, smede og frokost i det fri.

Vellykket MØLLETUR til Herluflille Mølle nord for Næstved. Er under restaurering, men det skrider langsomt frem – og koster penge. De var glade for møllestenen som i flere år har været opmagasineret hos os. Derefter maleriudstilling i Næstved, godt vejr og god frokost.

Vellykket JULEMARKED med overskud på ca 13.000.

Men sådan en gang vellykkethed kommer ikke af sig selv: Mange trækker stort læs med til- og afrigning, madlavning, opstilling af maskiner. Pasning af møllen kræver mange timer – og gerne godt vejr. I 2007 malede Peder Krog rækværk og døre alene. Det er flot.

FREMVISNING af møllen er igen forestået af kustoderne som styres myndigt, men meget venligt af Kaj Kiehn. Nok lidt færre på fremvisningsdagene men til gengæld lidt flere særfremvisninger. Alt i alt nok uændret antal i forhold til nærmest foregående år.

NYHEDEN er, at den gamle mundtlige beretning om at møllen er flyttet fra Langeland til Vindeby passer – NÆSTEN: Clausen som opførte møllen var født på Langeland. Archivmanden Jens Erik Christiansen mener med til vished grænsende sandsynlighed at kunne fastslå, at møllebyggeren hed Carl Heinrich Schnor (1764-1851), Holstener og uddannet i Holsten. Så selvfølgelig er møllen lavet på værkstedet på Langeland, sejlet hertil og opført. Og derfor også med en hat af holstensk type!!

I 2008 har jeg bestilt godt vejr (I behøver ikke at rejse udenlands) for møllen skal smøres udvendigt. Det er tilsyneladende et stort arbejde – hatten er i hvert fald – men vi SMØRER møllen og ikke maler (som rækværk, døre og vinduer). Store flader og store pensler. Kassereren har allerede dårlige nerver – smørelse er dyrt.

 

SÆSON 2008

Vores historiske fagmand Jens Erik Christiansen har gjort det igen!! Begået en fantastisk artikel om Vindeby Mølle. Han har været i Landsarchivet og gravet alle de gamle dokumenter frem og kunne konstatere at de tidligere kopier fra Archivet var gode, men alligevel ikke fuldgode. Ud fra læsning af originalerne er det herefter indlysende, at Vindeby Mølle blev opført 1824 og har stået der lige siden. Renoveret flere gange og gennemgribende i 1872. Og så selvfølgelig restaureringen 1988-1998. Har skrevet en flot artikel som med alle de gamle originaler er lagt ud på nettet. Det er spændende og et MEGET flot stykke arbejde. Tak til Christiansen. Også selvom han i samme artikel sætter en plet (velfortjent, mener jeg) på min gamle slægtning Hr Clausen. Som heller ikke var født på Langeland men i Nr Tvede på Nordlolland. Men han lavede utvivlsomt forsikringssvindel da han fik den HØJT overforsikrede gamle stubmølle til at brænde og byggede en ny af den udbetalte sum. Men læs den selv, det er spændende.

I 2008 blev møllen så smurt. Via HORSLUNDE SNEDKERI v Jens Otto Jensen kom vi i forbindelse med SØLLESTED TRÆLASTHANDEL. De har forhandling af maling fra SIGMA. Sigma sendte konsulent ud og han lavede en smøreplan for møllen. Varerne blev bestilt, rigeligt, og i løbet af sommeren smurt på. Da jeg fik regningen troede jeg ikke mine egne øjne. Sigma havde givet 3200, Søllested Trælasthandel ligeledes 3200 og Horslunde Snedkeri 1800 i tilskud. Så Kassereren skulle bare betale omkr. 5000. MANGE TAK, det luner i kassen, og møllen er glad.

Sjakbajs Hr Benny Mortensen opdagede at en del af persen (bremsen på hattehjulet) var flækket. Blev skilt ad og det viste sig at stykket var fuldt af gammelt råd - og det har den været siden den blev restaureret. Gav driftsstop og 2 træmænd gik i gang med at finde et stykke sølvpoppel. Det var svært og det de fandt til umiddelbar brug var meget dyrt. Flere stykker poppel er nu fundet og ligger til tørring og bliver til foråret skåret til på Jensen værksted i Nordlunde. Persen er flikket sammen og sikret med jern. Selve møllen er stormsikret efter et Bjarne Grensk princip med nogle stærke stropper, som han i øvrigt selv har sponsoreret.

Tak til alle som har deltaget i årets løb, stabschefer, møllepassere, kustoder og mange andre som har givet hjælpende hænder.

 

SÆSON 2009

Møllens omgang og vinger er blevet smurt og møllen ser ud som var den ny.

Vores faste arrangementer, Mølledag og Julemarked, har været velbesøgte med mange glade mennesker. Mølledagen havde et nyt tiltag, idet Veteranbilklubben tilbød sig med ture i deres flotte gamle biler. Overskudet tilfaldt møllen og var 800 kr. De kommer igen i 2010 og har nogle ideer til forbedring. Vi glæder os.

Mølleturen gik til Bagenbjerg Mølle på Langeland hvor værterne gav os en fantastisk modtagelse med friskbagte boller, kage, syltetøj og en lille en dertil!! Møllen er under restaurering. Inde i møllen er der udstilling af alverdens spændende ting, legetøj, værktøj og m.m. Møllen er absolut et besøg værd. Derefter kørte vi til koldkrigsmuseet som ligger på det nu nedlagte Langelandsfort. Vi blev guidet rundt af en tidligere ansat og fik et godt indtryk af koldkrigstiden.

Møllen er i 2009 forskånet for uheld og møllens Stabschefer og Møllepassere har lavet et godt stykke arbejde som Møllen hermed takker hjerteligst for.

 

SÆSON 2010

Møllen slap igennem 2010 uden større skader og ulykker. Møllepasserne har lavet småreparationer og der er andre steder med rådskader der skal udbedres. Desværre har vi fået de kedelige borebiller i hattehjulet. Sejlmager P Krogh har tilbudt at reparere de defekte liner på sejlene. Vi har aftalt at få Møllebygger Jensen på inspektion og vurdering. Møllepasserne har kørt med Møllen, og vist den frem sammen med Kustode holdet. Kalkemanden har været på spil - diskret som vanligt.

Besøgene til fremvisningerne har været stabile i flere år - men det er et beskedent antal som dukker op. Til gengæld er langt de fleste glade for fremvisningerne. Nogle særfremvisninger er det også blevet til, så alt i alt må vi være tilfredse.

Generalforsamlingen forløb fredeligt og efterfølgende fællesspisning og lotteri gik gevaldigt godt.

Mølledagen med fuld besætning og mange besøgende. Maskiner, smede, fjerkræ, geder, veteranbiler, friluftsandagt med optræden af Nakskov Mandskor gav fin stemning. Mange fik rigtig god oplevelse.

Efter sidste fremvisning inviterede Ingrid og Bjarne Hansen til et gevaldigt hyggeligt efterspil hvor der kun manglede én ting, nemlig appetit til sidst. TAK for budet.

Mølleturen gik til Kettinge Mølle, som er under restaurering. Det går langsomt men sikkert. Naturreservatet i den nærliggende grusgrav blev beundret. Dernæst til Ejegod Mølle som også er under restaurering. I det nærliggende hus findes en imponerende legetøjssamling som er meget imponerende. Frokosten indtaget i nærliggende lun kælder var som vanligt munter. Afsluttende en afstikker til Bogø til smed Leif Nowicki der har samlet en ufattelig stor samling af teknik. Ubeskrivelig - skal ses.

Julemarkedet blev en oplevelse: sne i mængder, flere stadeholdere opgav at komme frem og besøgstallet absolut beskedent. Snerydning var vanskeliggjort af megen sne og fygning i dagene forinden. Holdet kløede ufortrødent på og stemningen var absolut i top. Tak til alle for jeres kampvilje.

Regnskabet er slet ikke så ringe når det "sløje" julemarked tages i betragtning. Det er også godkendt, har ikke hørt om beværtningen sker før eller efter revisionen.

 

SÆSON 2011

De faste begivenheder er som de har været i ganske mange år. Vores GENERALFORSAMLING foregår hurtigt og effektivt – det tager noget længere tid med maden. Og det er vel også meningen.

MØLLEDAGEN havde ganske godt vejr og mange besøgte os. Udstillerne var glade, smedene hamrede, tærskeværket virkede, Møllen kørte, hønsene klukkede og vetaranbilerne skinnede. Fodslaws tombola havde en imponerende omsætning og vi takker for beløbet. Vores præst holdt fin andagt og Nakskovs Herrekor sang flot. Der var hårdt arbejde i Folkekøkkenet og omsætningen blev rigtig god.

MØLLETUREN til Andelsbyen Nyvang var en rigtig god oplevelse. Det er godt nok imponerende og fremtidsplaner har de nok af. Man kan roligt gense området med års mellemrum.

JULEMARKEDET druknede IKKE i sne og fraset er kort byge var vejret ganske anstændigt. Besøgstallet meget tilfredsstillende og omsætningen god.

Ved FREMVISNINGERNE er antallet af gæster meget svingende – min fornemmelse er at det er svagt faldende. Lukningen af Grøn Verden har formentlig været medvirkende. I vores område har vi jo ingen rigtige turistmål ud over os selv. Dette sagt uden at glemme Frederiksdal, Onsevig Havn og Pederstrupmuseet.

KUSTODER, MØLLEPASSERE og STABSCHEFERNE yder en bemærkelsesværdig indsats i løbet af året. Ussel løn og hårdt arbejde er hvad det bliver til. I takkes alle for Jeres uegennyttige indsats for at bevare Vindeby Mølle. Jeg håber at I fortsat kan "nøjes" med vores hyggelige sociale samvær. Og formøderne vil fortsætte!! Tak til Mølleejeren for at passe området omkring Møllen og Møllestedet så flot. Og Kalkemandens indsats pynter virkelig.

 

SÆSON 2012

Det hele begyndte alt så godt – og endte heldigvis på samme måde:

Møllebyggeren (Michael Jensen) kom på mølleeftersyn for vurdere, justere og give gode råd. Det sidste ord bruges også om algeangreb m.m. Der var desværre råd (og ikke ret), og endnu værre også svamp i puden (stor træklods som ligger på vindbjørnen og bærer vingeakslen). De indledende sonderinger kunne give mistanke om at svampen havde angrebet vindbjørnen. Det kunne i værste fald betyde at den kunne knække, og vinger med aksel kunne falde ned. Derfor besluttede eksekutivkomiteen at der IKKE skulle køres med møllen i dette år.

Råd og svamp i puden svækker bæreevnen og når sølen (lejet) synker, forklarer det fint at hattehjulets kamme trådte hårdt på krondrevets underside.

Årsagen til svampeangrebet var, at inddækningen omkring vingeakslen var lavet uklogt. Vandet kunne løbe langs akslen ned til sølen og dryppe ned på puden. Efterhånden stod der blankt vand i udstemningen i puden (et dræn var heller ikke etableret). Og så kommer råd og svamp helt af sig selv.

Michael Jensen fremsendte tilbud om reparation og de to erfarende projektledere Holst og Gren gik i gang. Tilbudet incl. stillads var ca 150.000. Kulturstyrelsen vil dække ca 50%. Projektet blev sat i gang og i begyndelsen af november gik møllebyggeren i gang. Heldigvis var vindbjørnen ikke skadet. Det blev så heldigvis "bare" en rutineopgave.

Yderbeklædningen er desværre ikke for god. Kan nok holde nogle år, men vi må have skiftet den på et eller andet tidspunkt i nærmeste fremtid. Det er et større projekt med forbrug af ca 15.000 spåner.

Vores små husdyr har generet os et par år. Møllebyggeren har sendt os Boracol 10 og 20. Først fik ormebasserne en god omgang Boracol 10. Efter reparationen er pude, vindbjørn, andre bjælker og hattehjul sovset ind med Boracol 20. Nu afventes forårets komme hvor borebisserne vågner – og hvis der er nogen tilbage får de en omgang til. Vi har rigeligt på lager. Dunkene har kostet ca 14.000 pr hukommelse.

 

SÆSON 2013

Møllebygger Jensen fik repareret vores mølle i 2012 og vi glædede os til at skulle køre med møllen igen. Det blev en kortvarig glæde. Inddækningen var lavet forkert. Inddækningen og beklædningen ville blive revet i stykker af jernbindingerne på akslen når vingerne skulle dreje. Vores lokale snedker Jens Otto Jensen og andre praktiske folk forsøgte tilretning men uden held.

Møllebyggeren blev hidkaldt og måtte give os ret. Der er nu i efteråret lavet en slankere inddækning af kobber. Så nu skulle det virke.

Vedligeholdelsen skranter. Nøgtern vurderet er vi alle blevet 10-15 år ældre og arbejdsentusiasmen er svindende. Men vedligeholdes skal den altså. Spånerne er visse steder ret ringe – ikke katastrofalt, men forfald kommer hurtigt. Bestyrelsen overvejer forskellige muligheder. I sidste ende må vi betale os ud af problemet, men pengekassen løber hurtigt tom. Gode forslag ønskes.

Mølledagen og Julemarkedet var velbesøgte og omsætningen fin. Men der er sandelig også mange i sving. Så tak for Jeres kæmpe indsats for Møllens skyld.

Vores årlige mølletur gik til Blåbæk Møller og motormusseet i Rødvig. Begge steder godt modtaget og der var mange spændende ting. Frokosten i det fri med udsigt til kalkbrudet.

Som nævnt begynder alderen at trykke. Formanden takker af i 2015, men regner da med at fortsætte som møllepasser. Bestyrelsen har fået ungdom i rækkerne repræsenteret ved Rie Nielsen. Vi har ikke mange medlemmer under 50 og vi må prøve at tiltrække yngre stærke kræfter. Men det er godt nok svært – hvilket jo også kendes fra andre foreninger. Også her ønskes gode forslag.

Lars Hansen stopper i bestyrelsen. Årsagen er et krævende kassererjob i en nyoprettet bæravlerforening + mange dommerdage i svømning.

 

SÆSON 2014

I 2014 lykkedes det endelig at få møllen køreklar. Men i fremvisningsperioden var der fraset sidste dag så ringe vind at den ikke kunne køre. Eller også kom ingen gæster. Men sidste dag var vinden i orden og for nogle få gæster kørte vi med møllen og alt var ok.

Som nævnt sidste år har vi haft tilkaldt møllebyggere for at få overslag over udskiftning af spåner på skroget. Sidst var møllebygger Jørgensen på besøg, men det er ikke lykkedes at få noget skriftligt. Bjarne Gren og Jens Otto Jensen har udarbejdet overslag for udskiftning af spån på skroget. Ca 200.000 + moms... Jensen har erfaring med kulturarvstyrelsen som mangeårig sagkyndig med vedligehold af præstegårde m.v. Planen er nu fondssøgning. Vores møllepasser J O Jensen vil/skal udføre det praktiske arbejde.

Besøgstallet ved fremvisningerne er beskedne. Kustoderne som var samlet til afslutningsspisning hos Familien Hansen ude vesterpå ville alle gerne fortsætte – Og TAK for det!!

Vores revisorer – R Peitersen og Steen Jensen - er begge døde. De har i umindelige tider været kompetente revisorer – en arbejdsindsats Møllelauget har været glade for.

Vores Mølledag, mølletur til Agersø og Julemarked har været velbesøgte og indholdsmæssigt uforandret i mange år. Indtil videre fortsætter det i samme spor. Nyt er at Møllen har åbent når Onsevig Havn afholder DM i Fladfisk. Omkring 15 stadepladser fremviste og solgte kunsthåndværk, husflid, strik, smykker og meget andet. I år bliver det lørdag 12/9.

I 2015 ophører min funktion som formand. Efter 16 år er det på tide at få yngre kræfter ind som tænker i nye retninger, kommunikerer ubesværet med sociale medier og forhåbentlig via deres netværk få lokket nye kræfter ind i flokken.

Så jeg vil Takke stabschefer, konen for maden og møllepasserne for relativ god efterrettelighed og ikke mindst Jeres selvstændige tiltag til at løse alskens praktiske opgaver. Blot en forsikring: Jeg fortsætter i Møllelauget – og måske i bestyrtelsen som menig hvis jeg genvælges.

Lars R Mortensen

 

SÆSON 2015

Omgangen på møllen, samt spån og brædder er i dårlig tilstand. Derfor arbejdes der på at få dette repareret. Bjarne Gren har søgt Ellehammerfonden om tilskud til dette arbejde, de har bevilliget 100.000 kr. Vi har haft møllebyggere ude for at se på skaderne, men kom dog ikke ret langt med dette. Vi er i bestyrelsen blevet enige om, at Horslunde Snedkeri, ved Jens Otto Jensen, skal lave arbejdet. For at vælge det rigtige materiale og smørelse, så reparationerne kan holde i mange år, har vi i bestyrelsen valgt at rådføre os med Det Særlige Bygningssyn, som er under Kulturstyrelsen. Her har Jens Otto Jensen kontakt til en arkitekt, som arbejder for Det Særlige Bygningssyn. Dermed bliver valg af materiale og smørelse i samarbejde med denne arkitekt. I 2016 går vi i gang med arbejdet.

I det forgangne år har vi arbejdet på flere ting, heriblandt fået revurderet vores forsikringer. Vi har fået oprettet Swipp og MobilePay, som betalingsmulighed både til vores arrangementer, til tøndebidrag, til betaling af kontingent m.m. Vi har fået lavet indmeldelsesblanketter, så vi er sikre på at få alle de oplysninger, vi har brug for i forbindelse med nye medlemskaber. Vi har fået malet og tegnet nye billeder af møllen af kunstneren Jens Overby. Der er i alt lavet 4 billeder, to som er tegnet og to som er malet. Billederne er foreløbig blevet trykt som postkort, som kan købes på møllen.

Vi har haft nogle velbesøgte arrangementer, som også har givet en god omsætning. Både mølledagen og julemarkedet gik godt. Vi havde til mølledagen prøvet at lave nogle nye tiltag, bl.a. børnelege for at lokke børnefamilierne til. Disse tiltag har været en succes, og vi regner med at forsætte med dette i 2016. Desværre måtte vi aflyse kunsthåndværkerdagen i september, som lå i forbindelse med DM i fladfisk på Onsevig Havn, pga. manglende tilslutning af kunsthåndværkere. Vi vil i bestyrelsen prøve at finde ud af, om der er grundlag for afholdelse af en kunsthåndværkerdag. Hvis der er grundlag for afholdelse af dagen, vil det højst sandsynlig ikke blive i forbindelse med DM i fladfisk.

Vi havde også i 2015 en hyggelig mølletur til Sydfyn, og vi glæder os til turen i 2016, som så småt er ved at blive arrangeret. Er der nogle, som har forslag til, hvor vi skal tage hen, er I meget velkommen til at kontakte arrangørende (Bjarne Gren, Bernt Nielsen eller undertegnede).

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle frivillige på Vindeby Mølle, uden jeres indsats ville vi ikke kunne lave de arrangementer, som vi gør. Der bliver virkelig arbejdet hårdt de dage, hvor vores arrangementer står på, men også resten af året, bliver der arbejdet for møllen både i forbindelse med vedligeholdelse, generalforsamling og når møllen holder åbent. Tusind tak for hjælpen.

Jeg har nu siddet som formand i et års tid, og synes efterhånden, at jeg er ved at komme godt ind i tingene, men med stor støtte fra resten af bestyrelsen og ikke mindst Lars, som jeg indimellem har rådført mig med. Jeg glæder mig til videre samarbejde i 2016, om at bevare og holde vores dejlige mølle kørende og ikke mindst det sociale, som også er en stor del af vores mølle.

Rie Ulrikke Nielsen

 

SÆSON 2016

Sidste år fik møllen bevilliget 100.000 kr. fra Ellerhammerfonden til reparationer på møllen. Dette arbejde er i fuld gang. Der smøres og arbejdes på livet løs, men lige nu er der vinterpause. Brædder på omgangen blev skiftet til mølledagen, så det var trygt at komme ud og se den flotte og gode udsigt deroppe fra. Dermed kunne den også bruges til åben mølle og rundvisninger hen over sommeren.

Desværre er der en større fugtskade på broloftet. Noget der formegentlig har stået på længe, men som nu er blevet værre. Der er lavet nødreparationer og sikret, at der ikke kommer vand ind ved massivt regnvejr og storme. Der bliver arbejdet videre med vedligeholdelse af møllen og reparationer i 2017, når foråret og varmen kommer. Der er stadig meget, der skal laves og nok også flere fonde der skal søges, for at det kan lade sig gøre økonomisk, hvis ikke vi skal bruge af opsparede midler.

Bestyrelsen har ikke haft de store tiltag i det forgangne år, da flere af de tiltag vi tog sidste år, er ved at blive implementeret. Sidste år fik vi oprettet både Swipp og MobilePay, men i dag har vi droppet Swipp, efter anbefaling fra Jyske Bank. MobilePay er blevet brugt både til mølledagen, som tøndebidrag og til julemarkedet. Vores facebookside er også kommet godt oppe at køre og flere og flere følger os, og jeg håber, at det er med til at øge vores besøgende til vores arrangementer, og når vi har sommeråbent. Vi har i efteråret arbejdet på at lave en mappe, som gør det fremtidige arbejde med arrangementer lettere. Vi har også fået lavet huskelister til hvert arrangement, mail- og telefonlister på møllepassere og stabschefer. Det hele er nu opdateret og let tilgængeligt for alle i mappen. Huskeliste m.m. blev afprøvet til julemarkedet og det var nemt og hurtigt at planlægge hele arrangementet.

I 2016 har vi haft nogle velbesøgte arrangementer. På mølledagen havde vi nogle nye tiltag med bl.a. mølleløb, som var en slags skattejagt for børn og voksne/familier. Her kom børnene rundt på hele møllen og ved alle boder. På turen lærte de bl.a. noget om møllen, kirken og de forskellige maskiner fra tærskeselskabet. På mølledagen oplevede vi, at der især var mange besøgende ude på pladsen hos tærskeselskabet. Desværre så vi ikke så mange af disse gæster inde på møllen, som også resulterede i lav omsætning. Bestyrelsen har evalueret og vil arbejde videre med at få flere gæster ind på møllen i samarbejde med tærskeselskabet.

Vi havde en hyggelig, men noget våd mølletur til Frilandsmuseet i Kgs. Lyngby i september. Det var ikke lige den dag, vi så det ellers lange, varme og flotte efterår.

Julemarkedet var en stor succes. Vi havde rigtig mange gæster og mange nye ansigter. Vi havde også en del nye stadeholdere. Alle stabschefer og møllepassere havde meget travlt hele dagen, hvor alting syede og boblede af julehygge i hele møllen. Dette resulterede også i en rekord omsætning. Vi er glade for, at vi dermed kan konkurrere med mange andre julemarkeder i omegnen.

Jeg vil gerne sige en stor tak til alle frivillige på Vindeby Mølle, uden jeres indsats ville vi ikke kunne lave de arrangementer, som vi gør. Der bliver arbejdet hårdt i dagene op til, under arrangementerne og i dagene efter. Også resten af året, bliver der arbejdet for møllen både i forbindelse med vedligeholdelse, generalforsamling og når møllen holder åbent. Tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi får et godt 2017 med masser af arbejde, men også socialt hygge, som møllen også er en stor del af.

Rie Ulrikke Nielsen