VINDEBY MØLLELAUG
Formand
Rie Ulrikke Nielsen
Finsensgade 25
4800 Nykøbing F

 

VINDEBY MØLLELAUG´s GENERALFORSAMLING
Fredag 2. marts 2018 kl 18.00
VINDEBY GYMNASTIKHUS

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg til bestyrelsen:
  Rie Ulrikke Nielsen
  Solveig Christensen
  Per Møller Jensen
  Bjarne Gren repræsenterer familien Gren i bestyrelsen
  Suppleanter:
  Anja Hovmand Simonsen
  Bjarne Kristensen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisorer:
  Lars Hansen
  Bernt Nielsen
  Suppleant:
  Bent Jørgensen
 8. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen fællesspisning af medbragt mad. Alle medtager mad i mængde svarende til egen fortæring. Maden samles på fællesbuffet hvorefter alle har frit valg. Øl, snaps, vin kan købes til meget beskedne priser. Kaffe og kage gratis.

 

Nykøbing F, 29/1 2018
Rie / Formand