VINDEBY MØLLELAUG´s GENERALFORSAMLING
Fredag 6. marts 2017 kl 18.00
VINDEBY FORSAMLINGSHUS

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  På valg til bestyrelsen:
  Per Møller Jensen
  Solveig Christensen
  Henrik Hovmand
  Bjarne Gren repræsenterer familien Gren i bestyrelsen
  Suppleanter på valg er:
  Anja Hovmand Simonsen
  Bjarne Kristensen
 7. Valg af revisorer samt een revisorsuppleant
  På valg som revisorer:
  Lars Hansen
  Hans Peter Jørgensen
  Suppleant:
  Bent Jørgensen
 8. Eventuelt

 

Møllelaugets vedtægter kan ses her.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning af den sammenbragte og spændende buffet. Vin, snaps, øl og vand kan købes til rimelige priser.

 

Vindeby, den 6. februar 2020