VINDEBY MØLLELAUG´s GENERALFORSAMLING
Fredag 1. marts 2019 kl 18.00
VINDEBY FORSAMLINGSHUS

 

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg til bestyrelsen:
  Lars Renner Mortensen
  Jens Otto Jensen
  Kim Zarp
  Bjarne Gren repræsenterer familien Gren i bestyrelsen
  Suppleanter:
  Anja Hovmand Simonsen
  Bjarne Kristensen
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  På valg som revisorer:
  Lars Hansen
  Hans Peter Jørgensen
  Suppleant:
  Bent Jørgensen
 8. Eventuelt

 

Vedtægter kan ses her.

Efter generalforsamlingen er der fællesspisning af den sammenbragte og spændende buffet. Vin, snaps, øl og vand kan købes til rimelige priser.